UW PRIVACY

U heeft vast al gehoord dat er vanaf 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet is. Dit betekent dat wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens aangescherpt is. Daarom wijzigt ook ons privacy statement.

 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan hier natuurlijk zorgvuldig mee om. Leest u meer hierover in onze privacy statement.

Wie is Prana Nederland
 • Prana Nederland is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens.

 • Prana Nederland bestaat uit Prana Nederland B.V., tevens handelend onder de namen STERKmetGELD en BESPARE

 • Het adres van Prana Nederland is: Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK te Halfweg.

 • Je kunt contact opnemen met Prana Nederland:

 1. Door te bellen naar onze klantenservice (020-3313701)

 2. Door een brief te sturen naar Prana Nederland B.V., Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK te Halfweg.

 
Waarom gebruikt Prana Nederland je persoonsgegevens?

Dit doet Prana Nederland om:

 • diensten te verlenen aan jou zoals preventieve financiële diensten, trainingen, check op besparingsmogelijkheden op vaste lasten en onvoorziene omstandigheden.

 • met jou een overeenkomst te sluiten, je een factuur te sturen en voor de financiële administratie van Prana Nederland.

 • diensten te verkopen

 • je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen

 • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • het personeel van Prana Nederland op te leiden en te trainen.

 
Welke persoonsgegevens gebruikt Prana Nederland?

Als je gebruik wenst te maken van de diensten van Prana Nederland, heeft Prana Nederland je persoonsgegevens nodig.

Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

1. de gegevens van jou als klant van Prana Nederland (“Klantgegevens”):

 • achternaam en voornamen

 • of je vrouw of man bent

 • geboortedatum

 • adres, postcode en woonplaats

 • vaste telefoonnummer

 • mobiele telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer

 • nummer van je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

 • inkomen- en arbeid situationele gegevens

 • gezinssamenstelling

 • je inkomen, woonlasten en bijbehorende (jaar)overzichten, contractovereenkomsten en polissen indien je gebruik maakt van onze diensten zoals preventieve financiële diensten, trainingen, check op besparingsmogelijkheden op vaste lasten en onvoorziene omstandigheden.

Aan wie geeft Prana Nederland jouw persoonsgegevens?

Prana Nederland kan je persoonsgegevens geven aan:

 • Opdrachtnemers of samenwerkende professionals van Prana Nederland, zoals bespaarhelden/budgetcoaches/financiële coaches/financiële huisartsen en klantcontact centra. Deze werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met Prana Nederland. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: diensten te verlenen aan jou, met jou een overeenkomst te sluiten, je een factuur te sturen, beheer en onderhoud aan de dienstverlening te verrichten, aan jou diensten te verkopen of je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen.

 • Incassobureau van Prana Nederland, als je te laat bent met betalen. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: je een factuur te sturen die je kunt betalen

 • Leveranciers van nutsvoorzieningen en financiële producten en/of diensten. Klantgegevens worden alleen gegeven met jouw toestemming en in geval je akkoord heb gegeven op een besparingscheck en/of akkoord heb gegeven op het wijzigingen met als doel: het tot stand brengen van een dienst/product van de desbetreffende leverancier van jouw keuze.

 • Alarmcentrale 112. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: als er een levensbedreigende situatie ontstaat voor onze medewerkers/onderaannemers en/of voor jou tijdens een 'klantbezoek' bij jou thuis of op een door jou aangegeven locatie.

 • Politie en justitie, als Prana Nederland daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse wetgeving

 • E- mail adressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Je Klantgegevens worden door enkele van onze onderaannemers onder de voorwaarden, die de wet stelt, verwerkt ter beveiligde bewaring voor zover de wet hierin voorschrijft.

Hoe lang bewaart Prana Nederland je persoonsgegevens?

Je Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 24 maanden nadat de overeengekomen dienst is geleverd en/of je overeenkomst met Prana Nederland is geëindigd. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hier  bezwaar tegen hebt gemaakt doen wij dit uiteraard niet.

Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

Gebruikt Prana Nederland cookies?

Prana Nederland maakt GEEN gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Doet Prana Nederland aan profilering?

Prana Nederland doet op verschillende manieren aan profilering.

Afhankelijk van je gebruik van onze diensten, proberen we te voorspellen in welk type serviceabonnementsvormen (de dienst financiële huisarts service abonnementsvormen) je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat je van ons een aanbod krijgt die aansluit op je gebruik van onze diensten.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.

 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.

 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor Prana Nederland niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.

 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens: je kunt je klantgegevens meenemen naar een ander dienstverlener, vergelijkbaar als de onze.

 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden van Prana Nederland.

 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Voor het inzien, aanpassen en overdragen van je gegevens of instellingen kun je een verzoek indienen bij Prana Nederland via pricacy@prananederland.nl of telefonisch op 020-3313701. Lukt dit niet of heb je een ander verzoek, neem dan contact met ons op. 

 
Heb je nog vragen?

Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met Prana Nederland:​​

 • Door te bellen naar onze klantenservice (020-3313701)

 • Door een brief te sturen naar Prana Nederland B.V. o.v.v. Privacy, Haarlemmerstraatweg 79, 1165 M.K., Halfweg.

 • De Data Protection Officer van Prana Nederland is per e-mail te bereiken via privacy@prananederland.nl 

 
Geen reactie ontvangen?

We doen ons uiterste best om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en de afhandeling van je verzoeken. Als we niet  binnen 1 maand op je verzoek reageren, dan kun je daarover een klacht indienen bij ons.